Niet Zoeken Maar Doen Met Organisatie Wiki™ 

Single Point of Information

Eenvoudig. Maar hoe doe je dat?


Het Probleem


Ook het gevoel dat veranderingen steeds meer moeite kosten? Dat vergrijzend personeel een kennis gat achterlaat? Dat het wiel steeds weer opnieuw wordt uitgevonden?


De Oorzaak


Kenniswerkers besteden soms meer dan 40% werktijd aan het zoeken naar informatie in uw organisatie!  Door veel en snelle veranderingen worden met name ondersteunende (staf) processen steeds zwaarder belast: Zoals Commercie; Organisatie; Personeel; Administratie; Financiën; ICT; Juridische Zaken; Techniek en Huisvesting. 

Traditioneel bieden leveranciers daarvoor veel verschillende specifieke oplossingen. Denk aan CRM; Organogrammen; Projectplanning; ERP; HRM; Helpdesk support; Proces-beschrijvingen; Workflow; Office en Mail; Document Management; Content Management; Data Warehouse; ECM; EIM; Business Intelligence Etc. etc.

De Oplossing


Een Single Point of Information met een Wiki. Het centrale punt, waar iedereen zelf alle relevante informatie brengt en vindt. En up to date is. U bespaart direct op mail-verkeer, vergaderingen en inwerktijd.

Single Point of Information 


Delen van kennis met een wiki. Het enige hulpmiddel waarmee iedere medewerker zelf de relevante informatie bijhoudt. Geen stafmedewerkers of ICT-ers.


Maar hoe doe je dat?


Wiki's zijn eenvoudig in gebruik en kosten vrijwel niets. Het opzetten van een Organisatie Wiki vraagt wel een gedegen aanpak. Denk aan draagvlak, afspraken over wat wel en wat niet zinvol is om te delen. En met welke diepgang. Daarom een nieuwe aanpak met:
 1. Story Telling om het draagvlak te vergroten;
 2. Gaming om de motivatie op peil te houden;
 3. Zelfwerkzaamheid om de kosten laag te houden;
 4. Geautomatiseerde enquêtes om de snelheid erin te houden;
 5. Leuk feestje als alles "af" is. 


Maak een vliegende start


U hoeft deze aanpak niet zelf te bedenken. Die is er nu. Gebaseerd op beproefde methoden, zoals Prince-2, informatie-analyse, proces-management, organisatiekunde, motivatie technieken en NLP. Met deze gestandaardiseerde en doordachte aanpak maakt u een vliegende start.

Voor Welke Organisaties


Een Organisatie Wiki is een uitkomst voor organisaties met meer dan 5 en minder dan 100 kenniswerkers. Of organisaties met redelijk autonome divisies van vergelijkbare omvang.Vaak met relatief snel wisselend of vergrijzend personeel in een omgeving die steeds sneller verandert.
 

Informatie in de Organisatie Wiki


In een Organisatie Wiki staat wat iedereen wil weten en nu in hoofden van mensen zit, of verborgen in versnipperde informatie-systemen. Het gaat erom weer voldoende te weten van het geheel. Op één plaats, goed doorzoekbaar en makkelijk bij te houden. U kunt daarbij o.a. denken aan: 
 • Keteninformatie. Wie zijn de hoofdleveranciers en afnemers.
 • Organogrammen en t.b.v.'s
 • Concurrent informatie
 • Procesbeschrijvingen
 • Personele informatie zoals opleidingsplannen en kenniskaarten
 • Best Practices en de belangrijkste projecten
 • Business Cases en funding
 • De belangrijkste informatiesystemen en hoe die worden onderhouden
 • Juridische aspecten. In- en verkoopvoorwaarden
 • Nieuwe technische ontwikkelingen 
 • Facilitaire zaken 
 • Overlegstructuren en mededelingen
En natuurlijk het interne bedrijfsverhaal. Waar komt de organisatie vandaan. Wat gebeurt er nu en waar gaat het naartoe.