Artikelen‎ > ‎Berichten‎ > ‎

Wiki's Corporate Storytelling en Kennis Management

Geplaatst 1 mrt. 2010 07:48 door Guus van der Werf

Deze wiki gaat over kennismanagement. Kennismanagement gaat niet alleen over kennis kunnen delen. Het gaat ook over kennis willen delen. Wat is kennismanagement eigenlijk? Volgens ons 'het scheppen van een omgeving, waarin kennis delen mogelijk is en er ook daadwerkelijk wordt gedeeld. 

Steeds meer organisaties maken gebruik van flexibel personeel. Tegelijk wordt er meer gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid en het zelfstandig ondernemerschap.Met al die flexibele ondernemers is het lastig saamhorigheidsgevoel te ontwikkelen. Ieder voor zich. Het gevolg daarvan is dat kennismanagement voor organisaties steeds belangrijker wordt, maar ook een nieuwe aanpak vraagt. 

Klassiek kennismanagement was weinig flexibel, tijdrovend en kostbaar en beperkt effectief. Vooraf moest precies in kaart worden gebracht hoe de kennis binnen de organisatie gestructureerd moest worden. Dit ging uit van de aanname dat kennis statisch is. Voor iets wat dynamisch is heeft het weinig zin precies in kaart te brengen wat de structuur op dat moment is. De dynamiek gaat dan verloren. 


Tegelijk zijn binding en saamhorigheid nodig met gedeelde normen en waarden. Visie en missie zo je wilt. De vraag is hoe je die in deze 21e eeuw overbrengt. Kennis hoort bij Inzicht Vaardigheden en Attitude. Ook wel KIVA genoemd

Corporate stories. Het inzicht van de homo narraticus bracht corporate communicatie-hoogleraar Cees van Riel er pakweg vijf jaar geleden toe het begrip ‘sustainable corporate story’ te introduceren in Nederland. Communicatie is effectiever als je je als organisatie baseert op een corporate story als bron voor interne en externe communicatie, stelde Van Riel. Een corporate story kan fungeren als kader voor alle bedrijfscommunicatie, als briefing voor campagnes, als uitgangspunt bij contacten met de media. Sindsdien verspreiden storytelling-inzichten zich als een olievlek. Managers hopen in het bedrijfsverhaal eindelijk een ankerpunt te hebben voor al hun communicatie. Communicatiemanagers zijn opgelucht dat de corporate story een alternatief biedt voor de vaak heilloze mission statement-trajecten die immers niet zelden ontaarden in exercities die alleen de makers beroeren, maar werknemers en klanten koud laten. Behalve de Stichting Humanitas hebben onder meer Leerdammer, Rabobank, Rode Kruis, Sociale Verzekerinsbank en het Ministerie van VROM zich geworpen op de corporate story.


Hoe werkt het op school? In de vierde klas hadden we een fantastische onderwijzer. Een beetje apart, maar met een hart van goud.Hij leerde ons over geschiedenis en aardrijkskunde. Natuurlijk ook rekenen en taal. Dat alles met het unieke vermogen van speciale docenten. Vertellen!! Hoe saai we het eeuwige oefenen en dictee ook vonden. De eindeloze reeksen met sommen. Op de zaterdagmorgen en bij geschiedenis en bij aardrijkskunde vertelde mijnheer Klok. Op schoolbank is mijnheer Klok de enige docent die iedereen kent.

Een verhaal alleen is niet voldoende. De belangstelling ebt snel weg, als niemand het verband ziet met de werkzaamheden van alledag. Zeker als de kennis over werkmethoden, best practices en competenties door al die flexibiliteit behoorlijk is verminderd. 

Dan moet je na een snelle inventarisatie de belangrijkste knelpunten systematisch oplossen. Variërend van de beschrijving van best practices, competenties van medewerkers en project-evaluaties tot proces beschrijvingen en keten informatie. Bij voorkeur laat je het onderzoek niet uitvoeren door een extern bureau in een ivoren toren, maar door jouw eigen team. De uitkomsten verzamel je natuurlijk in een wiki.

Kennismanagement met behulp van een wiki. Kennismanagement via een wiki gaat er van uit dat kennis dynamisch is; dynamisch kennismanagement. De structuur hoeft niet vooraf precies te worden vastgelegd maar kan iteratief worden opgebouwd. Met iteratief wordt bedoeld dat u en uw medewerkers die cyclus zelf doorvoeren. En niet dat consultants telkens bij u op de stoep staan om een wijziging door te voeren. De kennis is van iedereen en voor iedereen in de organisatie. Alle aanwezige kennis wordt gebruikt, geen kennis gaat verloren, hoe onwaarschijnlijk de bron van de kennis ook is. Er wordt gebruikt gemaakt van een wiki, die ook gebruikt wordt in Wikipedia. Echter in Wikipedia is de kennis voor iedereen toegankelijk. Binnen uw organisatie kunt u die kennis afschermen in een besloten wiki. De kennis wordt gedeeld door iedereen die toegang heeft tot een specifieke wiki. Voor wie geen toegang heeft tot de wiki blijft die kennis onzichtbaar. Voor personeels- en salarisgegevens kan bijvoorbeeld een aparte wiki gemaakt worden die alleen toegankelijk is voor de afdeling personeelszaken. En zo kunnen er, afhankelijk van de wensen van de organisatie, meerdere onafhankelijke wiki's gemaakt worden. Zo wordt een lerende organisatie opgebouwd.

Is een feestje dan nog nodig? Ja. Vorm is inhoud. Een mooie afsluiting van een geslaagde uitvoering, zodat de kennisbank ook in de toekomst een belangrijk onderdeel blijft van de bedrijfsvoering. Dan is het af, zouden de meeste verhalen vertellers schrijven. Nee..dat is niet zo. Uiteindelijk verandert iedere organisatie en gaan de verhalen gewoon door.
Comments