Verschillende artikelen over Werken in de 21e Eeuw.


Recente aankondigingen

 • Wiki Google APPS Deze Wiki is onderdeel van Google Apps.en maakt deel uit van een nieuw concept. Ontwikkelingen:Tot ver in de 80-er jaren waren computers en IBM synoniem. Vaak (en nog) werden deze computers gebruikt voor massale gegevensverwerking, zoals declaratie verwerking, belasting inning, factureren etc.Midden jaren 80 kwam de computer ook binnen het bereik van veel huishoudens. Voornamelijk voor teksten, berekeningen, spelletjes. Microsoft werd toen een dominante speler met Office en Windows. Ook het moment dat veel organisaties de voordelen zagen van kleinere en flexibeler computers op een bureau. Eind jaren negentig kwam internet in opkomst en Google werd een belangrijke speler, vooral door haar zoekmachine. (Oracle en andere spelers heb ik even buiten beschouwing gelaten, omdat deze ...
  Geplaatst 8 apr. 2010 02:01 door Guus van der Werf
 • Wiki de beste kennistool voor bedrijven Special: Wiki beste kennistool voor bedrijven22Er zijn allerlei gereedschappen die kennisdeling in een organisatie kunnen verbeteren. In dit extra lange weekendartikel ga ik in op de beperkingen van e-mail, intranet en document management systemen en de mogelijkheden die wiki’s kunnen bieden. Ik sluit af met een recensies van een drietal wiki-tools: Socialtext, Jotspot en Wetpaint.We weten allemaal wat de beste plek en het beste moment is om erachter te komen wat er speelt in de organisatie. Dat is bij het koffieapparaat en tijdens de lunch. Kennisdeling vindt hier organisch plaats. Maar je kunt niet met iedereen lunchen en na 10 koppen koffie op een dag maak je geen gang meer naar de automaat. Daarom ...
  Geplaatst 9 mrt. 2011 01:59 door Guus van der Werf
 • De Waarde van het Nieuwe Werken Er zijn talloze legitieme redenen te bedenken om lyrisch te zijn over het Nieuwe Werken. Werken onafhankelijk van tijd en plaats zorgt voor kostenbesparing voor de werkgever, vrijheid voor de werknemer en ruimte op de weg. Maar als je sec dit technologische perspectief erop na houdt, laat je de kiemen voor fundamentele vernieuwing liggen.Je kunt twee dingen doen: technologische hoogstandjes implementeren om je oude organisatie aan te passen aan een tijd waarin alles snel en soepel moet. Of de boel opschudden en deze tijd gebruiken om je organisatie los te weken van het industriële paradigma en je te bewegen naar het paradigma van nu en de toekomst: het digitale tijdperk waarin alles met alles is verbonden.‘Verdeel-en-heers ...
  Geplaatst 20 apr. 2010 23:35 door Guus van der Werf
 • Het succes van wiki's Al jaren zijn we op zoek naar efficiënte en effectieve manieren om kennis in organisaties vast te leggen, toegankelijk  en deelbaar te maken. In dit artikel belichten wij wiki’s, als exponent van social software en Web 2.0. De  stelling in dit artikel luidt dat het operationaliseren van kennismanagement een stuk eenvoudiger wordt wanneer  organisaties wiki’s adopteren. Toch sterven veel wiki’s een stille dood, omdat gebruikers vaak wegblijven. Met  twee voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk proberen we de sleutel tot het succes van wiki’s te achterhalen.   We leven in een moderne, dynamische kenniseconomie.  Hierin zijn individuen en organisaties continu  bezig kennis of ‘knowhow’ te creëren, toe te passen  en te borgen. Voorbeelden van kennis zijn concepten ...
  Geplaatst 18 mrt. 2010 05:36 door Guus van der Werf
 • Recent onderzoek over tijdbesteding Kenniswerkers UIT RECENT ONDERZOEK BLIJKT HET VOLGENDE:1. In 90% van de gevallen dat een medewerker een vraag heeft, is een collega de gebruikte bron voor het antwoord, in 10% het bestaande kennismanagement-systeem (IBM).2. Slechts een klein deel van kennis zit in gedeelde documenten; het overgrote deel bevindt zich in e-mail, voice-mail, aantekeningen en ‘in hoofden’ van medewerkers, partners, klanten en leveranciers (IDC).3. Kenniswerkers besteden tenminste 50% van hun tijd aan het zoeken naar informatie (IDC).
  Geplaatst 1 mrt. 2010 07:53 door Guus van der Werf
 • Wiki's Corporate Storytelling en Kennis Management Deze wiki gaat over kennismanagement. Kennismanagement gaat niet alleen over kennis kunnen delen. Het gaat ook over kennis willen delen. Wat is kennismanagement eigenlijk? Volgens ons 'het scheppen van een omgeving, waarin kennis delen mogelijk is en er ook daadwerkelijk wordt gedeeld. Steeds meer organisaties maken gebruik van flexibel personeel. Tegelijk wordt er meer gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid en het zelfstandig ondernemerschap.Met al die flexibele ondernemers is het lastig saamhorigheidsgevoel te ontwikkelen. Ieder voor zich. Het gevolg daarvan is dat kennismanagement voor organisaties steeds belangrijker wordt, maar ook een nieuwe aanpak vraagt. Klassiek kennismanagement was weinig flexibel, tijdrovend en kostbaar en beperkt effectief. Vooraf moest precies in kaart worden gebracht hoe de kennis binnen de organisatie gestructureerd ...
  Geplaatst 8 mrt. 2010 05:06 door Guus van der Werf
 • Wiki Adoptie Wiki’s worden steeds populairder in Nederland als middel voor kennis delen en slim samen werken. Veel mensen raken bekend met wiki’s door het gebruik van Wikipedia en proberen het idee van open samenwerking en kennisdelen in hun eigen organisatie te implementeren. De toepassing van wiki concepten in andere vorm dan Wikipedia groeit, maar levert ook een aantal pertinente misverstanden op. Daarom bij deze een analyse van de meest voorkomende mythes rond wiki’s en argumenten om de wiki adoptie te vergroten.Geen encyclopedieDe grootste van alle mythes is dat een zakelijke wiki bedoeld is om alle kennis in je organisatie op encyclopedische wijze in kaart te brengen. Juist succesvolle bedrijfswiki’s zijn gericht op het ondersteunen van ...
  Geplaatst 20 apr. 2010 23:35 door Guus van der Werf
 • Belangrijkste problemen van kennis intensieve organisaties Te veel sturing (versus zelfsturing): hiërarchie en regels Conflicterend doelstellingen (kenniswerker versus leiding) Geen eenduidig proces van plannen naar uitvoeren, meten en verbeteren Geen sturingsinformatie (‘Hoe gaat het?’. ‘Goed hoor’) Weinig inzicht individuele vermogens, prestaties en bijdrage aan groter geheel Slechte match aanbod werk en competenties kenniswerkers Onvoldoende vertaling van veranderingen naar kennis Onvoldoende benutting aanwezige kennis
  Geplaatst 17 feb. 2010 00:16 door Guus van der Werf
 • Tien tips voor een clean desk 1. Het moeilijkste van organiseren is het beginnen. Begin eenvoudig, ga bijvoorbeeld 5 minuten opruimen, of begin met een laatje van de kast.2. Begin klein en werk naar het grotere geheel toe. Bijvoorbeeld eerst een laatje, dan de kast en vervolgens de kamer waarin de kast staat.3. Zorg dat je niet afgeleid wordt.4. Stel een lijst van projecten op en werk die stuk voor stuk af.5. Deel alle spullen in in groepen:- weggooien- weggeven- bewaren- verkopen6. Is iets makkelijk te vervangen, doe er dan afstand van als je het nooit gebruikt. Doe zo snel mogelijk afstand van spullen die je niet wilt bewaren.7. Zet spullen met emotionele waarde op de foto.8. Geef ...
  Geplaatst 20 apr. 2010 23:34 door Guus van der Werf
 • Inefficiente communicatie kost bijna 4.000 Euro per medewerker per jaar Bedrijven met 100 medewerkers dreigen meer dan 3.900 euro per medewerker per jaar te verliezen als ze niets aan hun inefficiënte communicatie doen. De gevolgen van hiervan kunnen namelijk tot 40 procent van de productieve tijd van kleine en middelgrote bedrijven in beslag nemen. Dit is de conclusie van een wereldwijd onderzoek dat in opdracht van Siemens Enterprise Communications door SIS International Researchwerd uitgevoerd. Het onderzoek wijst er ook op dat ondanks het toenemende bewustzijn in het MKB over geïntegreerde communicatieoplossingen (Unified Communications), zo goed als 60 procent de hierdoor geboden mogelijkheden nog niet benut. Bovendien stelden de onderzoekers van SIS International Research vast dat de tijd die wekelijks aan communicatieproblemen werd besteed meer dan 50 procent hoger ...
  Geplaatst 15 mrt. 2010 02:00 door Guus van der Werf
 • Verbindend leiderschap. Om de weg van het verbindend leiderschap te gaan, heb je een visie nodig en daar moet je voor staan. Ook als dat niet vanzelfsprekend is. Jouw visie is het brandpunt van de verwerkelijking ervan. Maar dat is geen pleidooi voor autoritaire of positionele machtshandhaving. Nee, want je zult je wel degelijk moeten engageren: met het geheel, de missie waar je visie uit voort komt, en met de mensen die je nodig hebt voor jouw verwerkelijking  Je moet ruimte scheppen voor anderen. Met hun beleving van de werkelijkheid. Met hun visie en bezieling. Je moet hun visie in de jouwe opnemen. Complementariteit zoeken, juist daar waar je competitie zag.Verbindend leiderschap is het onderbrengen van de verschillende visies in het ...
  Geplaatst 5 apr. 2010 08:16 door Guus van der Werf
 • Het nieuwe werken ‘De grootste verdienste van het management in de 20e eeuw is de vijftigvoudige verbetering van de productiviteit van de fabriekswerker. De grootste uitdaging van voor het management van de 21e eeuw is om de productiviteit van de kenniswerker op een vergelijkbare wijze te verbeteren.’Het Nieuwe Werken is een begrip dat door Microsoft is bedacht en vermarkt. Kort gezegd komt het er op neer dat kenniswerkers, ondersteund met technologische snufjes, plaats- en tijdonafhankelijk (gaan) werken. Dit betekent voor de kenniswerkende professional veel vrijheid, maar ook nieuwe verantwoordelijkheden. De beloofde opbrengsten voor de werkgever zijn een hoger arbeidsproductiviteit, lagere kosten en tevreden werknemers. Om de voordelen van Het Nieuwe Werken te kunnen incasseren zijn er wel fundamentele aanpassingen nodig. Deze aanpassingen ...
  Geplaatst 20 apr. 2010 23:33 door Guus van der Werf
 • Kennisdelen met een wiki. Al jaren zijn we op zoek naar efficiënte en effectieve manieren om kennis in organisaties vast te leggen, toegankelijk en deelbaar te maken. In dit artikel belichten wij wiki’s, als exponent van social software en Web 2.0. De stelling in dit artikel luidt dat het operationaliseren van kennismanagement een stuk eenvoudiger wordt wanneer organisaties wiki’s adopteren. Manieren om kennis te delen Er bestaan veel manieren om kennis in een organisatie te verzamelen, te delen en te creëren. Algemene (basis) kennis krijgt een medewerker tot zich via een of meer cursussen. Naast de nodige theorie oefent men met (fictieve) opgaven en casussen. Naarmate de benodigde kennis meer specialistisch/organisatie-eigen is en/of met ervaringen en best practices ...
  Geplaatst 20 apr. 2010 23:33 door Guus van der Werf
 • Gevolgen van flexibilisering Door flexibilisering heeft een organisatie te maken met een continue in- en uitstroom van zowel interne als externe medewerkers. Daarnaast kan de synergie verloren gaan doordat de mensen zich teveel op hun eigen bijdrage aan het bedrijf focussen. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid bij het bedrijf en de collectieve ambitie. kennismanagement Uw professionals bepalen het onderscheidend vermogen van uw organisatie. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de capaciteit van uw professionals, moet u hen optimaal ondersteunen in hun complexe, kennisintensieve werkzaamheden. Kennismanagement speelt hierbij een belangrijke rol.Kennismanagement houdt in dat u ervoor zorgt dat uw professionals continu kunnen beschikken over de kennis en informatie die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Hierbij gaat het ...
  Geplaatst 20 apr. 2010 23:32 door Guus van der Werf
 • Corporate Story Telling Het vertellen van verhalen is al zo oud als de weg naar Rome. Mensen hebben verhalen, maar organisaties ook. Organisaties met een sterke eigen corporate story presenteren beter dan organisaties die er geen hebben. Maar wat is een corporate story eigenlijk? Wat maakt het zo bijzonder en hoe pak je het aan? Wat is een corporate story?Een corporate story is het centrale verhaal van de organisatie dat vanuit de kernwaarden van de organisatie wordt gecreëerd. In de corporate story staat wat de organisatie doet, hoe zij dat doet, waar zij vandaan komt en waar ze naartoe gaat. De corporate story biedt medewerkers, klanten, leveranciers en andere publieksgroepen houvast in de wijze waarop ze geloven in de organisatie, ervoor werken ...
  Geplaatst 20 apr. 2010 23:31 door Guus van der Werf
Berichten 1 - 15 van 15 worden weergegeven. Meer bekijken »